Mit ígérnek?

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
E-mail Nyomtatás PDF

Civilek értékelik a választási ígéreteket

Az alkotmányos rend, a jogszolgáltatás és a közoktatás az a három téma a megkérdezett közéleti személyiségek szerint, amelynek mindenképpen szerepelnie kell egy párt választási programjában. Ezért a felmérést készítő Mitígérnek.hu civil kezdeményezés résztvevői ezek alapján fogják megvizsgálni, hogy a Parlamentbe készülő pártok választási ígéretei valóban fontos kérdéseket érintenek-e. Emellett annak is utánajárnak, hogy pártok ígéretei mennyire megalapozottak, miként viszonyulnak saját meghirdetett céljaikhoz.

A közgazdászokból és jogászokból álló társaság, hasonlóan a 2010-ben elvégzett munkájukhoz, első lépésben egy olyan listát állított össze, amely a véleményformáló értelmiség jeles képviselői szerint Magyarország jövőjét leginkább befolyásoló társadalmi, gazdasági problémákat tartalmazza. A válaszadók szerint a felvetett 28-ból az öt legfontosabb téma, amelynek szerepelnie kell a választási programban az alkotmányos rend, illetve a független hatalmi ágak megerősítése, a jogszolgáltatás és a jogbiztonság javítása, a közoktatás színvonalának emelése, a romák integrációja, valamint az esélyegyenlőség javítása a közoktatásban.

Mindez jelentős változás a négy évvel ezelőtt kialakult sorrendhez képest. Akkor is a legégetőbb problémák közé sorolták a megkérdezettek a közoktatás javítását (1.) és a romák integrációját (3.), a másik három téma viszont a középmezőnyben végzett az akkor 27 területet tartalmazó listán.  Az új problémák megjelölése ugyanakkor olyan ügyeket sorolt hátrább, mint az egészségügy színvonala, a korrupció és a párfinanszírozás kérdése, illetve az alacsony képzettségűek foglalkoztatása.

Az elemzés az első körben arra terjed ki, hogy az adott párt választási programja milyen mélységben és hogyan foglalkozik ezekkel a kérdésekkel: sokat elárul egy pártprogram komolyságáról, hogy konkrét válaszokkal, elnagyolt víziókkal, vagy éppen sehogyan sem reagál.

Második körben a kezdeményezés tagjai azt értékelik, hogy a párt ígéretei hogyan szolgálják azokat az értékeket, amelyeket a párt hivatalosan magáénak vall; az egyes pártok ígéretei mennyire állnak összhangban a programban deklarált célokkal. Nem kritizálják, vagy értékelik azokat a víziókat és célokat, amelyeket a pártok a választópolgárok elé vetítenek, hanem azt vizsgálják, hogy a programban megfogalmazott lépések, módszerek és ígéretek hogyan szolgálják a megadott célokat, vagyis mennyire koherens a párt programja. Ily módon hívják fel a figyelmet arra, ha egy párt átgondolatlan ígéretei olyan mellékhatásokkal járnak, amelyek nem támogatják, hanem éppen aláássák az eredeti cél megvalósítását. A társaság a 2010-es gyakorlattal ellentétben idén nem vizsgálja külön az intézkedések államháztartásra gyakorolt hatását, eredményeiket viszont összekapcsolják a Mit választunk? projekttel, amely a pártprogramokban megfogalmazott ígéretek költségeit számszerűsíti.

A felelős döntéshez megfelelő tájékozottság szükséges – vallják a Mitígérnek.hu civil kezdeményezés résztvevői, akik munkájukkal segíteni szeretnék az állampolgárokat a választásban, növelve ezzel a választói tudatosságot és a pártok számonkérhetőségét. A civil közgazdászokból és jogászokból álló társaság kezdeményezésére már négy évvel ezelőtt is nagy szükség volt: a pártok felelőtlen ígérgetése rendre aláásta az eredményes és felelős gazdaságpolitikát, az államcsőd szélére sodorta az országot, illúziókba ringatta a társadalmat és csökkentette a döntéshozók szavahihetőségét, megbízhatóságát.

A mostani választás új veszéllyel fenyeget. A heves érzelmekkel átszőtt politikai diskurzusokban egyre inkább háttérbe szorulnak a tervek, programok, elképzelések. Egyre ritkábban merül fel a kérdés, hogy mire készülnek a pártok, kormányra kerülésük esetén milyen intézkedésekre lehet számítani, mire használják fel hatalmukat, milyen ideológiák mentén kormányozzák az ország hajóját? Emiatt újabb céllal bővült a civil közgazdászok kezdeményezése. Ahogyan négy évvel ezelőtt, úgy most is értékelik a választási programok hitelességét, jelentőségét, aktualitását, de mindenekelőtt a programok és tervek fontosságára, jelentőségére akarják felhívni a figyelmet.

A felkért ítészek:

Ámon Ada, Baksa Roland, Barabás Gyula, Bod Péter Ákos, Bojár Gábor, Bogsch Erik, Brückner Gergely, Chikán Attila, Ferge Zsuzsa, Hamecz István, Holtzer Péter, Jaksity György, Jakupcsek Gabriella, Kaderják Péter, Kapronczay Stefánia, Király Júlia, Kiss János, Kopits György, Körösényi András, Lánczi András, Lelkes Orsolya, Ludassy Mária, John Lukács, Martin József Péter, Mellár Tamás, Mong Attila, Nagy Zoltán, Oblath Gábor, Orbán Krisztián, Örkény Antal, Pete Péter, Raffay Ernő, Simor András, Sólyom László, Stumpf István, Szalai Ákos, Szalai Júlia, Tóth István György, Tölgyessy Péter, Török Gábor, Várszegi Asztrik, Voszka Éva és Varró László

A válaszolók:

Ámon Ada, Bojár Gábor, Chikán Attila, Ferge Zsuzsa, Holtzer Péter, Kapronczay Stefánia, Lelkes Orsolya, Ludassy Mária, Martin József Péter, Nagy Zoltán, Pete Péter, Szalai Ákos, Szalai Júlia, Török Gábor és négy anonim szakértő.

Módosítás dátuma: 2014. március 03. hétfő, 20:54  

RSS

Mit igérnek?
Mit igérnek?