Mit ígérnek?

  • A betűmĂ©ret növelĂ©se
  • AlapĂ©rtelmezett betűmĂ©ret
  • A betűmĂ©ret csökkentĂ©se
Hiba
  • XML Parsing Error at 1:84. Error 9: Invalid character
E-mail Nyomtatás PDF

Civilek értékelik a választási ígéreteket

Az alkotmányos rend, a jogszolgáltatás és a közoktatás az a három téma a megkérdezett közéleti személyiségek szerint, amelynek mindenképpen szerepelnie kell egy párt választási programjában. Ezért a felmérést készít? Mitígérnek.hu civil kezdeményezés résztvev?i ezek alapján fogják megvizsgálni, hogy a Parlamentbe készül? pártok választási ígéretei valóban fontos kérdéseket érintenek-e. Emellett annak is utánajárnak, hogy pártok ígéretei mennyire megalapozottak, miként viszonyulnak saját meghirdetett céljaikhoz.

A közgazdászokból és jogászokból álló társaság, hasonlóan a 2010-ben elvégzett munkájukhoz, els? lépésben egy olyan listát állított össze, amely a véleményformáló értelmiség jeles képvisel?i szerint Magyarország jöv?jét leginkább befolyásoló társadalmi, gazdasági problémákat tartalmazza. A válaszadók szerint a felvetett 28-ból az öt legfontosabb téma, amelynek szerepelnie kell a választási programban az alkotmányos rend, illetve a független hatalmi ágak meger?sítése, a jogszolgáltatás és a jogbiztonság javítása, a közoktatás színvonalának emelése, a romák integrációja, valamint az esélyegyenl?ség javítása a közoktatásban.

Mindez jelent?s változás a négy évvel ezel?tt kialakult sorrendhez képest. Akkor is a legéget?bb problémák közé sorolták a megkérdezettek a közoktatás javítását (1.) és a romák integrációját (3.), a másik három téma viszont a középmez?nyben végzett az akkor 27 területet tartalmazó listán.  Az új problémák megjelölése ugyanakkor olyan ügyeket sorolt hátrább, mint az egészségügy színvonala, a korrupció és a párfinanszírozás kérdése, illetve az alacsony képzettség?ek foglalkoztatása.

Az elemzés az els? körben arra terjed ki, hogy az adott párt választási programja milyen mélységben és hogyan foglalkozik ezekkel a kérdésekkel: sokat elárul egy pártprogram komolyságáról, hogy konkrét válaszokkal, elnagyolt víziókkal, vagy éppen sehogyan sem reagál.

Második körben a kezdeményezés tagjai azt értékelik, hogy a párt ígéretei hogyan szolgálják azokat az értékeket, amelyeket a párt hivatalosan magáénak vall; az egyes pártok ígéretei mennyire állnak összhangban a programban deklarált célokkal. Nem kritizálják, vagy értékelik azokat a víziókat és célokat, amelyeket a pártok a választópolgárok elé vetítenek, hanem azt vizsgálják, hogy a programban megfogalmazott lépések, módszerek és ígéretek hogyan szolgálják a megadott célokat, vagyis mennyire koherens a párt programja. Ily módon hívják fel a figyelmet arra, ha egy párt átgondolatlan ígéretei olyan mellékhatásokkal járnak, amelyek nem támogatják, hanem éppen aláássák az eredeti cél megvalósítását. A társaság a 2010-es gyakorlattal ellentétben idén nem vizsgálja külön az intézkedések államháztartásra gyakorolt hatását, eredményeiket viszont összekapcsolják a Mit választunk? projekttel, amely a pártprogramokban megfogalmazott ígéretek költségeit számszer?síti.

A felel?s döntéshez megfelel? tájékozottság szükséges – vallják a Mitígérnek.hu civil kezdeményezés résztvev?i, akik munkájukkal segíteni szeretnék az állampolgárokat a választásban, növelve ezzel a választói tudatosságot és a pártok számonkérhet?ségét. A civil közgazdászokból és jogászokból álló társaság kezdeményezésére már négy évvel ezel?tt is nagy szükség volt: a pártok felel?tlen ígérgetése rendre aláásta az eredményes és felel?s gazdaságpolitikát, az államcs?d szélére sodorta az országot, illúziókba ringatta a társadalmat és csökkentette a döntéshozók szavahihet?ségét, megbízhatóságát.

A mostani választás új veszéllyel fenyeget. A heves érzelmekkel átsz?tt politikai diskurzusokban egyre inkább háttérbe szorulnak a tervek, programok, elképzelések. Egyre ritkábban merül fel a kérdés, hogy mire készülnek a pártok, kormányra kerülésük esetén milyen intézkedésekre lehet számítani, mire használják fel hatalmukat, milyen ideológiák mentén kormányozzák az ország hajóját? Emiatt újabb céllal b?vült a civil közgazdászok kezdeményezése. Ahogyan négy évvel ezel?tt, úgy most is értékelik a választási programok hitelességét, jelent?ségét, aktualitását, de mindenekel?tt a programok és tervek fontosságára, jelent?ségére akarják felhívni a figyelmet.

A felkért ítészek:

Ámon Ada, Baksa Roland, Barabás Gyula, Bod Péter Ákos, Bojár Gábor, Bogsch Erik, Brückner Gergely, Chikán Attila, Ferge Zsuzsa, Hamecz István, Holtzer Péter, Jaksity György, Jakupcsek Gabriella, Kaderják Péter, Kapronczay Stefánia, Király Júlia, Kiss János, Kopits György, Körösényi András, Lánczi András, Lelkes Orsolya, Ludassy Mária, John Lukács, Martin József Péter, Mellár Tamás, Mong Attila, Nagy Zoltán, Oblath Gábor, Orbán Krisztián, Örkény Antal, Pete Péter, Raffay Ern?, Simor András, Sólyom László, Stumpf István, Szalai Ákos, Szalai Júlia, Tóth István György, Tölgyessy Péter, Török Gábor, Várszegi Asztrik, Voszka Éva és Varró László

A válaszolók:

Ámon Ada, Bojár Gábor, Chikán Attila, Ferge Zsuzsa, Holtzer Péter, Kapronczay Stefánia, Lelkes Orsolya, Ludassy Mária, Martin József Péter, Nagy Zoltán, Pete Péter, Szalai Ákos, Szalai Júlia, Török Gábor és négy anonim szakért?.

MĂłdosĂ­tás dátuma: 2014. március 03. hĂ©tfĹ‘, 20:54  

F?menü

RSS

Mit igérnek?
Mit igérnek?