2010. január 24. vasárnap, 09:09
Nyomtatás

Az ígéreteket három szinten értékeljük

(1) a kampány fókusza: mennyire szól a fontos témákról
(2) az ígéretek megalapozottsága: a javasolt megoldások összhangban vannak-e egymással és a deklarált célokkal és kivitelezhet?k-e
(3) néhány, elegend?en konkrét ígéret költségvetési hatását is megpróbáljuk kiszámolni

1 Célzottság - mir?l beszélnek?

A fontos témákat úgy jelöltük ki, hogy egy általunk összeállított 27 elem? listát elküldtünk a véleményformáló értelmiség 41 jeles képvisel?jének, arra kérve ?ket, hogy jelöljék meg, ezek közül melyek a legéget?bb kérdések ma Magyarországon. Kérd?ívünket az alábbi 20 felkért küls? szakért?, és a kezdeményezésünk hat tagja töltötte ki. Ezután az általuk legfontosabbnak ítélt kérdések említését és az ezekre adott megoldásokat figyeljük a pártok kampányában. Projektünk az EU parlamenti választásokon öt százalék feletti eredményt elért pártokat fedi le.

A felkért ítészek:

Ámon Ada, Babarczy Eszter, Baksa Roland, Barabás Gyula, Bod Péter Ákos, Bojár Gábor, Bogsch Erik, Brückner Gergely, Chikán Attila, Fazekas Károly, Ferge Zsuzsa, Hamecz István, Jaksity György, Kaderják Péter, Király Júlia, Kopits György, Kopp Mária, Körösényi András, Lánczi András László Csaba, Lelkes Orsolya, Ludassy Mária, Martin József, Mong Attila, Nagy Zoltán, Oblath Gábor, Örkény Antal, Pete Péter, Pr?hle Gergely, Raffay Ern?, Simor András, Sólyom László, Stumpf István, Tóth István György, Tölgyessy Péter, Török Gábor, Urbán László, Várszegi Asztrik, Vojnits Tamás, Voszka Éva és Vukovich Gabriella.

A válaszolók:

Ámon Ada, Baksa Roland, Bod Péter Ákos, Brückner Gergely, Chikán Attila, Fazekas Károly, Ferge Zsuzsa, Hamecz István, Körösényi András, László Csaba, Lelkes Orsolya, Ludassy Mária, Mong Attila, Nagy Zoltán, Örkény Antal, Pete Péter, Török Gábor, Vukovich Gabriella és két anonim küls? szakért?.

2 A pártprogramok és az ígéretek megalapozottsága

A pártprogramok és az ígéretek megalapozottságát egy el?re összeállított szempontsor alapján ítéljük meg. Arra törekszünk, hogy minden ígéretet két tag is értékelje, hogy személyes szimpátiáink hatását amennyire lehet, kiiktassuk.

értékelési módszer részletes leírásapártprogramok értékel?lapja | pártprogramok értékel?lapja - javított

A pártok összes megnyilvánulását nem tudjuk vizsgálni - ehhez sokkal több id?re, vagy sokkal több tagra lenne szükség. Az els? tervek szerint minden nap mintát vettünk volna az aznapi média megjelenésekb?l, és ígértük, hogy a jelent?s, sok embert elér? megnyilvánulásokat (pártelnöki beszéd, interjú nagy nézettség? tv csatornán, stb) is vizsgáljuk. Ezt menet közben két okból módosítottuk: egyrészt, a kampány elején úgy láttuk, hogy a pártok nem tesznek olyan ígéreteket, amelyek nem szerepelnek a programjukban (kivéve a Fideszt, akik kés?n publikálták a programjukat), így nincs sok értelme az egyedi ígéretek külön értékelésének. Másrészt, az eredetileg tervezettnél sokkal több id?be tellett a pártprogramok vizsgálata, így kevés energiánk maradt a további ígéretekre.

3 Egyes ígéretek költségvetési hatása

A költségvetési hatások kiszámításához olyan szakért?ket kérünk fel, akik az adott kérdéssel régóta foglalkoznak és birtokukban vannak azok az adatok, amelyekkel a pártok ígéreteinek hatását gyorsan és megbízhatóan ki tudják számolni. Ezeknek a szakért?knek a többsége állami alkalmazottként dolgozik, így arra számítunk, hogy csak név nélkül fogják vállalni a feladatot. A számítások hitelességét azzal tudjuk biztosítani, hogy az adatforrásokat és a számítás menetét is közöljük: így bárki ellen?rizheti és vitathatja azok helyességét.

Nem magától értet?d?, hogy a pártoktól olyan pontosságú ígéreteket várjunk, amelyek hatását forint fillérre ki lehet számolni - de vannak olyan országok, ahol ez a gyakorlat. A legjobb példa talán Hollandia, ahol a kormánytól független tervhivatal (CPB) kérésre a választások el?tt értékeli a pártprogramok makrogazdasági hatásait. A legutóbbi, 2006-os választások el?tt például nyolc párt programját vizsgálták.

MĂłdosĂ­tás dátuma: 2014. február 23. vasárnap, 22:28